love

2007/Mar/06

คู่ มือ ความ รัก


สวัสดีผู้ใช้ทุกท่าน

ทางบริษัทขอขอบคุณท่านที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ความรัก

" Model Love "

จากบริษัทเรา โปรดอ่านคู่มือ การใช้งานนี้ให้เข้าใจก่อนที่จะใช้งาน


1. สิ่งที่ท่านจะได้รับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้

หัวใจ 1 ชุด

พลังงานความมั่นใจ 1 ก้อน

แท่นชาร์จความจริงใจ 1 แท่น

สายความซื่อสัตย์ 1 เส้น

+ อุปกรณ์เสริม "การให้อภัย" และ "การยอมรับซึ่งกันและกัน"

ไม่ได้รวมมาในชุดพื้นฐานนี้

ท่านสามารถหาซื้อเพิ่มเติมได้ภายหลังจากตัวแทนจำหน่าย


2. เริ่มต้นใช้งาน

เปิดหัวใจออกให้กว้างที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้

ใส่ความมั่นใจเข้าไปที่ด้านหลังเครื่อง ดูขั้วบวก-ขั้วลบให้ถูกต้อง

หากท่านใส่ความมั่นใจผิดขั้ว มันอาจจะส่งผลให้เสียความมั่นใจ

ใจเกินกว่าเหตุ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม มันทำให้ระบบทำงานไม่สมบูรณ์

วางหัวใจที่ใส่ความมั่นใจลงไปแล้วลงบนแท่นชาร์จความจริงใจ

ต่อด้วยสายความซื่อสัตย์ จากนั้นชาร์จความจริงใจลงไปในหัวใจให้มากที่สุด

+ ในช่วงเริ่มต้นของความรัก

ท่านอาจจะต้องใช้เวลาในการเติมความจริงใจนานกว่าปกติ

เพื่อให้มีพลังไปหล่อเลี้ยงความมั่นใจได้เพียงพอในการเริ่มต้นใช้งาน

+ ในการชาร์จครั้งแรก หากสายความซื่อสัตย์หลุด

ระบบอาจจะเสียหายสมบูรณ์ได้3. วิธีใช้งาน

ง่ายๆ - มอบหัวใจที่ใส่ความมั่นใจ และความจริงใจลงไปเต็มแล้วให้แก่ใครก็

ได้ที่คุณต้องการ ถ้าเขามีคลื่นความรักที่ตรงกับคุณ ความรักจะปรับจูนจนติด

แค่เนี้ยะก็เสร็จแล้ว


4. ข้อผิดพลาด และวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ส่ง "ความรัก" ออกไปแล้วไม่ได้รับการตอบ สนอง

+ ตรวจสอบว่า ใส่ความมั่นใจลงไปแล้วหรือยัง

+ ตรวจสอบว่า ชาร์จความจริงใจลงไปเต็มที่แล้วหรือไม่

+ ตรวจสอบว่า สายความซื่อสัตย์นั้นต่ออยู่อย่างถูกต้อง

ทำความรักตกลงบนพื้น เกิดอาการช็อตและความร้อนขึ้นการแก้ไข

+ ความรักที่ตกลงพื้นแล้วครั้งหนึ่ง อาจจะแก้ไขได้ด้วยอุปกรณ์เสริม

"การให้อภัย" อย่างไรก็ตาม ความ รักที่ตกพื้นแล้วแม้ยังไม่แตก

แต่ก็มีรอยร้าวเป็นตำหนิได้ และความมั่นใจอาจจะลดลงไปจนเกือบหมด

ให้ชาร์จความจริงใจเพิ่มลงไปให้มากที่สุด โดยใช้ร่วมกับ "การให้อภัย"

เกิดความต่างศักย์ระหว่างความรักมากจนไม่สามารถจูนคลื่นติดได้

+ ลองเปิดใจเพื่อจูนคลื่นใหม่ หากไม่ได้ผล ควร ใช้อุปกรณ์เสริม

"การยอมรับซึ่งกันและกัน" แต่หากใช้แล้วก็ยังไม่ได้ผลอยู่อีก

ควรปิดสวิตช์ฉุกเฉิน "ตัดใจ" เพราะมิเช่นนั้น

ความต่างศักย์อาจจะช็อตให้ความรักของคุณเสียหายได้


5. ข้อจำกัดการรับประกัน

บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับประกันหรือไม่รับซ่อมหัวใจที่เสียหาย

ในกรณีที่ผู้ใช้พยายามนำความรักไปยัดเยียดให้บุคคลที่เขาไม่ต้องการ

หรือพยายามจูนเข้ากับความรักที่ต่างศักย์กันมากๆ จนมีปัญหาเข้ากันไม่ได้

ความเสียหาย แตกหักหรือการทำงานผิดพลาดของความรัก

ในเหตุดังกล่าวนี้ถือเป็นความบกพร่องของผู้ใช้งานเอง


6. คำเตือน

เคยมีรายงานว่า ความรักอาจจะมีผลกระทบ ทำให้คนตาบอด หูหนวก

หรือตาฝ้าฟางได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็น

ความรักอาจจืดจางได้ หากอยู่ห่างไกลด้วยระยะทาง หรืออยู่นอกพื้นที่บริการ

หวังว่าทุกท่านคงมีความสุขกับผลิตภัณฑ์อันเป็นที่ภาคภูมิใจของเราของเรา......

- ใครสั่งสินค้าไว้ มารับสินค้าได้เลยนะค่ะ

- สินค้ามีจำนวนจำกัดนะค่ะ

...

..

.

ขอให้มีความรักที่สดใสนะค่ะ

บะบาย